Tekst voor casestudy

De casestudy – ook wel: gevalstudie – is een prima manier om aan je (potentiële) klant te laten zien dat je zijn project aankunt. Bij een casestudy neem je in feite een afgerond project bij een bestaande klant onder de loep. In plaats van op de klant zijn tevredenheid in te zoomen, kijk je naar diens probleem, de door jouw organisatie geleverde oplossing, en de resultaten daarvan. Wat dat betreft verschilt de casestudy wezenlijk van de testimonial, of klantgetuigenis, waarin de mening van de opdrachtgever centraal staat.

Laat je casestudy schrijven. Ik maak zware kost graag behapbaar. Neem contact met me op.